Porta Aurea | Zlatá Brána apartments

linka linka linka
linka
promitacka
Dům se nachází v samém srdci Starého Města. Stavebně historický průzkum dokládá, že byl vystavěn na původních románských základech, v přízemí je zachovalé gotické jádro, dostavěn byl ve slohu barokním a přestavěn klasicistně. Dnešní podobu získal v r.1870, rukou architekta a stavitele Kašpara Předáka na objednávku Josefa Stausse, který byl mým předkem. Dům prošel bohatou vlastnickou historií – ale vzhledem k tomu, že při požáru Radnice v r. 1945 lehla popelem i značná část archivu, první doložené doklady jsou až z doby pobělohorské, kdy byl dům zkonfiskován dvěma bratrům, svobodným pánům ze Sezimova Ústí. Objektu se v té době říkalo Ouštecký dvůr. Na dlouhou dobu se stal součástí hospodářského zázemí dominikánského kláštera při kostele sv. Jiljí v Husově (dříve Dominikánské) ulici. V pozdějších letech se opět dostal do vlastnictví soukromých osob. 18.listopadu 1847 se v domě narodila Alžběta Pechová, známá jako Eliška Krásnohorská. V polovině devatenáctého století se v domě též nacházel Wotzelův vyučovací ústav pro chlapce, kde působil jako učitel češtiny a němčiny Jan Neruda. Od r. 1919 do roku 1922 se ve druhém patře domu nacházelo sídlo zednářské lóže Jan Ámos Komenský, mezi jejíž členy patřil např. Václav Havel st. Po r. 1945 byl dům vyvlastněn a chátral pod správou OPBH. V domě byly soukromé byty, Autodružstvo Praha a družstvo Lověna, které v 80.letech proslulo kauzou ve zdejším sklepě ukrytých samopalů :-). V r. 1992 došlo k restitučnímu navrácení majetku potomkům J.Stausse, který měl tři dcery a nejmladší Helena byla manželkou mého praděda, prof. Otakara Kukuly. Od roku 1993 je “husovka” mým domovem. V letech 1997 – 2004 jsem odkoupila dům od spolumajitelů a kompletně jej opravila a zrekonstruovala.
Lucie Kukulová
Porta Aurea Porta Aurea Porta Aurea Porta Aurea